Warmtepompen

Verschillende type warmtepompen

Er zijn verschillende type warmtepompen met ieder zo hun eigen voordelen. Zo zijn er lucht/water warmtepompen, lucht/lucht warmtepompen, water/water warmtepompen, bodem/water warmtepompen en brine warmtepompen.

 

Bronnen voor de warmtepomp

Een warmtepomp zorgt ervoor dat jouw woning op een duurzame manier voorzien wordt van warm tapwater en verwarming. Een warmtepomp haalt de energie namelijk voor een groot deel uit een van de volgende 3 bronnen:

  • aarde,
  • buitenlucht,
  • buitenlucht + zon.

De werking van een warmtepomp

Om uit te leggen hoe een warmtepomp energie onttrekt uit de bron, geven we een voorbeeld van de bron ‘buitenlucht + zon’.

 

Een warmtepomp met buitenlucht + zon als bron, wordt ook wel een PVT-systeem genoemd. Een PVT-paneel is onderdeel van dit PVT-systeem. Dit is een zonnepaneel met daarachter een collector bevestigd. In deze collector stroomt een mengsel van water en glycol. Dit mengsel warmt langzaam op door warmte uit de buitenlucht én het zonnepaneel te onttrekken. Deze vloeistof gaat vervolgens naar de warmtepomp en draagt daar zijn warmte over aan het koudemiddel dat in de pomp zit. Het koudemiddel zal hierdoor verdampen. Vervolgens gaat deze damp naar de compressor. Op deze manier kan er duurzaam verwarmd worden in jouw woning. Echter is de damp alleen niet voldoende om de gewenste warmte te kunnen krijgen. Daarom wordt er extra energie vanuit het elektriciteitsnet in de compressor gestopt. De temperatuur zal hierdoor stijgen aangezien de druk wordt verhoogd.

Aan de afgiftezijde van de warmtepomp loopt een relatief koude vloeistof, namelijk het water van het cv-circuit (meestal vloerverwarming), waardoor het koudemiddel condenseert en zijn warmte afstaat. Dit maakt het dat jij een comfortabele temperatuur in je woning krijgt.

Het afgekoelde gas wordt door middel van een expansieventiel ontdaan van zijn druk en is vervolgens weer in de positie om opnieuw te verdampen. Het is dus een gesloten kringloopsysteem.

 

Hoe veel geluid produceert een warmtepomp?

Vaak wordt er gedacht dat een warmtepomp veel geluid produceert. We kunnen natuurlijk niet voor alle warmtepompen spreken, maar de warmtepomp in het PVT-systeem van Volthera produceert slechts zo’n 44 dB(A). Dit is minder dan de geluidsproductie van een CV-ketel.